10 free SMS
SMS MODUL PRE PRESTASHOP
S POKROČILÝMI FUNKCIAMI A PRÍVETIVÝM ROZHRANÍM
FUNKCIE

FUNKCIE MODULU

Modul Presta SMS umožňuje odoslať zákazníkom a administrátorom obchodu SMS správy o rôznych udalostiach v PrestaShope.

NOTIFIKÁCIA ZÁKAZNÍKA

Zákazník môže byť upozornený SMS správou, ak sa stav jeho objednávky zmenil na:

 • Čaká sa na preplatenie šeku
 • Platba prijatá
 • Prebieha príprava objednávky
 • Odoslané
 • Doručené
 • Objednávka zrušená
 • Vrátená objednávka dorazila späť
 • Platba nedorazila predajcovi
 • U dodávatelia
 • Čaká sa na dokončenie bankového prevodu
 • Čaká sa na dokončenie prevodu PayPal

Vami vytvorené stavy objednávok budú automaticky rozpoznané pri inštalácii modulu a zaradené do zoznamu.

 

Ostatné udalosti PrestaShopu, pri ktorých môže byť zákazník upozornený SMS správou:

 • Úspešné vytvorenie účtu
 • Vytvorenie novej objednávky
 • Tovar z objednávky je vrátený
 • Úhrada objednávky je vrátená
 • Množstvo niektorého tovaru v objednávke sa zmenilo
 • Potvrdenie obdržania platby za objednávku
 • Aktualizácia objednávky - dopravcom pridelené číslo zásielky

NOTIFIKÁCIA ADMINISTRÁTORA

Administrátor môže byť upozornený SMS správou, ak sa stav objednávky zmenil na:

 • Čaká sa na preplatenie šeku
 • Platba prijatá
 • Prebieha príprava objednávky
 • Odoslané
 • Doručené
 • Objednávka zrušená
 • Vrátená objednávka dorazila späť
 • Platba nedorazila predajcovi
 • U dodávatelia
 • Čaká sa na dokončenie bankového prevodu
 • Čaká sa na dokončenie prevodu PayPal

Vami vytvorené stavy objednávok budú automaticky rozpoznané pri inštalácii modulu a zaradené do zoznamu.

 

Ostatné udalosti PrestaShopu, pri ktorých môže byť zákazník upozornený SMS správou:

 • Úspešné vytvorenie účtu
 • Vytvorenie novej objednávky
 • Tovar z objednávky je vrátený
 • Množstvo niektorého tovaru v objednávke sa zmenilo
 • Potvrdenie obdržania platby za objednávku
 • Platba za objednávku bola vrátená
 • Aktualizácia objednávky - dopravcom pridelené číslo zásielky
 • Tovar bol odstránený z obchodu
 • Tovar nie je skladom
 • Administrátor alebo zákazník zrušili tovar v objednávke
 • Zákazník úspešne vytvoril objednávku a množstvo tovaru bolo aktualizované
 • Zákazník odoslal správu administrátorovi z kontaktného formulára

OSTATNÉ FUNKCIE:

 • Aktivácia / deaktivácia jednotlivých udalostí nezávisle na ostatných.
 • Úprava textov SMS správ pre všetky udalosti, možnosť použitia premenných polí. Napr. pre vytvorenie účtu môže byť použité: {customer_id}, {customer_email}, {customer_lastname}, {customer_firstname}, {shop_domain}, {shop_name}, {shop_email} a {shop_phone}.
 • Podpora viacjazyčných verzií SMS správy (ak zasielate tovar medzinárodne, môžete upozorňovať Vašich zákazníkov v každom štáte ich vlastným jazykom).
 • Podpora multi-store.
 • Podpora viacerých administrátorov, ktorí budú upozornení na danú udalosť.
 • Výber jedného alebo viacerých administrátorov, ktorí budú upozornení na danú udalosť.
 • Podpora viacerých typov odosielateľa (Textové číslo odosielateľa, Vlastné číslo alebo Systémové číslo).
 • Možnosť výberu typu odosielateľa pre každý štát.
 • Úprava textového čísla odosielateľa pre každý štát (max 11 znakov, ktoré sa zobrazia namiesto telefónneho čísla).
 • Úprava vlastného telefónneho čísla pre každý štát (je vyžadovaná validácia telefónneho čísla).
 • SMS marketing s pokročilým filtrovaním. Odosielanie SMS správ podobných newsletteru s možnosťou efektívne zacieliť na zvolenú skupinu existujúcich zákazníkov. Vynikajúci nástroj pre spustenie reklamnej kampane, upozornenie na nový sortiment, distribúciu zľavových kupónov apod.
 • Odosielanie hromadných SMS správ zo súboru CSV.
 • SMS opt-out. Umožňuje zákazníkovi odhlásiť upozornenie formou SMS správ z nákupného košíka. Admin má možnosť nastaviť, či sa má funkcia SMS opt-out zobraziť zákazníkovi v košíku, alebo nie.
 • Spoplatnenie SMS správ. Admin má možnosť definovať cenu za odoslané SMS správy. Cena sa zobrazí zákazníkovi v nákupnom košíku.
 • História odoslaných SMS správ s filtrami (udalosť, dátum, príjemca, obsah, stavy doručenia, cena SMS v kreditoch, celkový počet SMS, číslo odosielateľa).
 • História prijatých SMS odpovedí od zákazníkov.
 • Štatistiky s možnosťou filtrovať.
 • Simulačný mód. Umožňuje testovať odosielanie SMS správ pre rôzne udalosti v PrestaShope, bez toho aby boli SMS správy odoslané príjemcovi. SMS správy sú zobrazené v histórii so špeciálnym stavom.
 • Podpora znakovej sady Unicode (unicode umožňuje použiť súčasne rôzne fonty, symboly a diakritiku. Je využívaný pre jazyky ako je čínština, arabčina, gréčtina, hebrejčina, kórejčina, apod.).
 • Automatická konverzia mobilného čísla zákazníka do medzinárodného formátu.
 • Informácie o doručení SMS správy na email.
 • Vedenie kreditného účtu priamo v module (stav kreditného účtu, nastavenie upozornenia na nízky kredit, nákup kreditu cez PayPal).
 • API pre napojenie externej aplikácie na Presta SMS modul (pozri súbor api.php v adresári modulu). K dispozícii sú aj tri testovacie skripty (pozri súbory api_test.php; api_test2.php; api_test3.php).

NOVÉ FUNKCIE - platí iba pre verziu pre PrestaShop 1.5.x a vyššiu:

 • Možnosť zvoliť, či má modul pre odosielanie SMS správ dať prednosť telefónnemu číslu z fakturačnej alebo dodacej adresy.
 • Automatická aktualizácia cenníka SMS správ vrátane zobrazenia informácie, v ktorom štáte sa zmenila cena SMS správ.Bulkgate.com

BULKGATE SMS PORTAL - WEBOVÉ ROZHRANIE


 • Objavte našu novú bránu SMS. Vyskúšajte úplne nové webové rozhranie na odosielanie a správu vašich SMS kampaní
 • Prihláste sa do služby BulkGate Portál SMS pomocou používateľského mena a hesla PrestaSMS
 • Urobte si úplný prehľad o vašom module PrestaSMS a ďalších našich SMS moduloch, rovnakej kreditnej bilancii ako o vašom module a oveľa viac!]


SŤAHUJ SMS MODUL PRE eCOMMERCE


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce
PrestaShop

SMS ZenCart