10 free SMS
SMS MODUL PRE PRESTASHOP
S POKROČILÝMI FUNKCIAMI A PRÍVETIVÝM ROZHRANÍM
CENNÍK

CENNÍK SMS SPRÁV

Žiadne mesačné poplatky ani minimálne plnenia, platíte iba za odoslané SMS správy.

Systém účtuje v kreditoch. Cena SMS správy sa odvíja od zvoleného štátu príjemcu, typu odosielateľa* a výšky platby. Vyberte požadovaný štát a zobrazte si cenu odoslanej SMS správy z modulu Presta SMS.TYP ODOSIELATEĽA

SIEŤ

CENA SMS (bez DPH) ?

Unicode ?

Two-way ?

Kredit / SMS ?

SYSTÉMOVÉ ČÍSLO


senderID: +447860064066

3

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Airtel-Vodafone

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

BT

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Hay Systems

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

JT

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

O2

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Others

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Pronto GSM

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Relish

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Sure Mobile

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

T-Mobile

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Tismi

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Vodafone

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

MVNOs

 

 

 

 

 

 

TEXTOVÉ ČÍSLO

napr.: mojweb.sk ?

3

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

Airtel-Vodafone

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

BT

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

Hay Systems

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

JT

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

O2

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

Others

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

Pronto GSM

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

Relish

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

Sure Mobile

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

T-Mobile

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

Tismi

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

Vodafone

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

MVNOs

 

 

 

 

 

 

VLASTNÉ ČÍSLO

napr.: +421903123456 ?

3

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Airtel-Vodafone

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

BT

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Hay Systems

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

JT

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

O2

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Others

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Pronto GSM

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Relish

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Sure Mobile

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

T-Mobile

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Tismi

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

Vodafone

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

MVNOs

 

 

 

 

 

 


creditcard
bank
paypal
skrill

Vysvetlivky:
*Priamo v module môžete zvoliť, aký typ odosielateľa má byť použitý pre SMS správy odosielané Vašim zákazníkom a administrátorom:
Systémové číslo - je to telefónne číslo, ktoré nemá prevádzkovateľ internetového obchodu možnosť ovplyvniť (napr. +420 773 985 674).
Shortcode - je to telefónne číslo, ktoré nemá prevádzkovateľ internetového obchodu možnosť ovplyvniť (napr. 2576).
Textové číslo - umožňuje zadávateľovi zvoliť unikátny text, napr. názov spoločnosti , ktorý sa potom zobrazí adresátovi SMS správy namiesto telefónneho čísla ( napr. mojobchodSK, MyShop.sk atď.). Maximálny počet znakov je 11.
Vlastné číslo - umožňuje nastaviť vlastné telefónne číslo odosielateľa, ktoré sa zobrazí zákazníkovi v doručenej SMS správe. Zákazník môže následne využiť funkciu jeho mobilného telefónu a zavolať na toto telefónne číslo (napr. +421 903 123456).Bulkgate.com

BULKGATE SMS PORTAL - WEBOVÉ ROZHRANIE


  • Objavte našu novú bránu SMS. Vyskúšajte úplne nové webové rozhranie na odosielanie a správu vašich SMS kampaní
  • Prihláste sa do služby BulkGate Portál SMS pomocou používateľského mena a hesla PrestaSMS
  • Urobte si úplný prehľad o vašom module PrestaSMS a ďalších našich SMS moduloch, rovnakej kreditnej bilancii ako o vašom module a oveľa viac!]


SŤAHUJ SMS MODUL PRE eCOMMERCE


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce
PrestaShop

SMS ZenCart