10 free SMS
SMS MODUL ZA PRESTASHOP
SA NAPREDNIM FUNKCIJAMA I DIZAJNOM PRILAGOĐENIM JEDNOSTAVNOM KORIŠĆENJU
SCREENSHOTS

SCREENSHOTY MODULU


SMS administracija klijenta - omogućava da se izabere događaj tokom kojeg će klijent biti obavešten putem SMSa
SMS administracija klijenta - omogućava da se izabere događaj tokom kojeg će klijent biti obavešten putem SMSa

 
SMS administracija klijenta - prilagođavanje teksta SMSa
SMS administracija klijenta - prilagođavanje teksta SMSa

 
Admin SMS administracija – izabrati promocije tokom kojih će administratori prodajnih mesta dobijati SMS obaveštenja
Admin SMS administracija – izabrati promocije tokom kojih će administratori prodajnih mesta dobijati SMS obaveštenja

 
 
Admin SMS administracija - prilagođavanje teksta SMSa
Admin SMS administracija - prilagođavanje teksta SMSa

 
Sianje SMS - omogućava pisanje teksta SMSa i dodavanje primaoca iz CSV arhive
Sianje SMS - omogućava pisanje teksta SMSa i dodavanje primaoca iz CSV arhive

 
Statistika sa filter opcijama
Statistika sa filter opcijama

 
 
SMS pregled - lista poslatih SMSova iz Presta SMS modula
SMS pregled - lista poslatih SMSova iz Presta SMS modula

 
SMS pregled - detalji poslatog SMSa iz Presta SMS modula
SMS pregled - detalji poslatog SMSa iz Presta SMS modula

 
SMS odgovori - lista primljenih odgovora na SMSove poslate klijentima
SMS odgovori - lista primljenih odgovora na SMSove poslate klijentima

 
 
Korisnički profil sa ostalim podešavanjima
Korisnički profil sa ostalim podešavanjima

 
Kupovina kredita - kupovina kredita korišćenjem PayPal-a direktno iz modula
Kupovina kredita - kupovina kredita korišćenjem PayPal-a direktno iz modula

 

 


Bulkgate.com

BULKGATE SMS PORTAL - VEB INTERFEJ


  • Otkrijte naš novi SMS Gatevai. Probajte potpuno novi veb interfejs za slanje i upravljanje SMS kampanjama
  • Prijavite se na BulkGate SMS Portal pomoću PrestaSMS korisničkog imena i lozinke
  • Imajte potpun pregled vašeg PrestaSMS modula i naših drugih SMS modula, isti balans kredita kao na vašem modulu, i mnogo toga


PREUZMITE SMS MODUL ZA eTRGOVINU


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce
PrestaShop

SMS ZenCart