10 free SMS
SMS MODUL ZA PRESTASHOP
SA NAPREDNIM FUNKCIJAMA I DIZAJNOM PRILAGOĐENIM JEDNOSTAVNOM KORIŠĆENJU
NAJNOVIJE VESTI

NAJNOVIJE VESTI


28.2.2015 - Presta SMS modul verzija 3.11 za PrestaShop 1.5 a 1.6 dostupan za preuzimanje.

20.5.2016 - Presta SMS modul verzija 3.02 za PrestaShop 1.5 a 1.6 dostupan za preuzimanje.

29.7.2013 - Presta SMS modul 2.42
Presta SMS modul verzija 2.42 za PrestaShop 1.5.x dostupan za preuzimanje.

9.7.2013 - Presta SMS modul verzija 1.43 za PrestaShop 1.2, 1.3 a 1.4 dostupan za preuzimanje.

3.7.2013 - Presta SMS modul 2.41
Presta SMS modul verzija 2.41 za PrestaShop 1.5.x dostupan za preuzimanje.

27.03.2013 - Presta SMS modul 2.32
Presta SMS modul verzija 2.32 za PrestaShop 1.5.x dostupan za preuzimanje.

5.3.2013 - Presta SMS modul 1.42
Presta SMS modul verzija 1.42 za PrestaShop 1.2, 1.3 a 1.4 dostupan za preuzimanje.

3.12.2012 - Presta SMS modul 2.31
Presta SMS modul verzija 2.31 za PrestaShop 1.5.x dostupan za preuzimanje.

23.11.2012 - Presta SMS modul 2.3
Presta SMS modul verzija 2.3 za PrestaShop 1.5.x dostupan za preuzimanje.

12.11.2012 - SMS modul 2.2
Presta SMS modul verzija 2.2 za PrestaShop 1.5.x dostupan za preuzimanje. Nova verzija podrazumeva ispravku manjih grešaka iz prethodne i dodatak nekih novih opcija: SMS opt-out, SMS plaćanje itd.

1 - 10 [11]  Sledeće

Bulkgate.com

BULKGATE SMS PORTAL - VEB INTERFEJ


  • Otkrijte naš novi SMS Gatevai. Probajte potpuno novi veb interfejs za slanje i upravljanje SMS kampanjama
  • Prijavite se na BulkGate SMS Portal pomoću PrestaSMS korisničkog imena i lozinke
  • Imajte potpun pregled vašeg PrestaSMS modula i naših drugih SMS modula, isti balans kredita kao na vašem modulu, i mnogo toga


PREUZMITE SMS MODUL ZA eTRGOVINU


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce
PrestaShop

SMS ZenCart