10 free SMS
SMS MODUL ZA PRESTASHOP
SA NAPREDNIM FUNKCIJAMA I DIZAJNOM PRILAGOĐENIM JEDNOSTAVNOM KORIŠĆENJU
FUNKCIJE

FUNKCIJE MODULA

Presta SMS modul omogućava slanje SMS poruka klijentima i upravnicima prodavnica tokom raznih događaja u PrestaShop-u.

OBAVEŠTENJE KLIJENTA SMSom

Klijent može biti obavešten SMSom kada se status porudžbine u PrestaShop-u izmeni:

 

 • Izčekuje se uplata
 • Uplata primljena
 • Priprema u toku
 • Poslato
 • Dostavljeno
 • Otkazano
 • Vraćen novac
 • Greška pri plaćanju
 • Čeka se isporuka
 • Čeka sa uplata od strane banke
 • Čeka se uplata od stane PayPal-a
 • Prihvaćena uplata na daljinu

Statusi Vaših uobičajenih porudžbina će biti automatski prepoznati pri instalaciji modula i dodati na Vašu listu!

 

Drugi doga]aji u PrestaShop-u tokom kojih klijent može dobiti obaveštenje putem SMSa:

 

 • Klijent uspešno kreirao nalog
 • Nova porudžbina je plasirana
 • Proizvod iz porudžbine je vraćen
 • Uplata za porudžbinu je vraćena
 • Količina određenog proizvoda iz porudžbenice je izmenjena
 • Potvrđeno je da je uplata za porudžbinu pristigla
 • Update of a tracking number in an order

ADMIN SMS OBAVEŠTAVANJE

Administrator može biti obavešten putem SMSa kada se status porudžbine izmeni u PrestaShop-u na:

 

 • Izčekuje se uplata
 • Uplata primljena
 • Priprema u toku
 • Poslato
 • Dostavljeno
 • Otkazano
 • Vraćen novac
 • Greška pri plaćanju
 • Čeka se isporuka
 • Čeka se uplata od stane banke
 • Čeka se uplata od stane PayPal-a
 • Prihvaćena uplata na daljinu

Statusi Vaših uobičajenih porudžbina će biti automatski prepoznati pri instalaciji modula i dodati na Vašu listu!

 

Drugi doga]aji u PrestaShop-u tokom kojih admin može dobiti obaveštenje putem SMSa:

 

 • Klijent uspešno kreirao nalog
 • Nova porudžbina je plasirana
 • Proizvod iz porudžbine je vraćen
 • Količina određenog proizvoda iz porudžbenice je izmenjena
 • Potvrđeno je da je uplata za porudžbinu pristigla
 • Uplata za porudžbinu je vraćena
 • Update of a tracking number in an order
 • Proizvod je izbačen iz ponude prodavnice
 • Proizvoda nema na stanju
 • Admin ili klijent su odstranili proizvod iz proudžbine
 • Klijent je plasirao porudžbinu i količina proizvoda je ažurirana

OSTALE FUNKCIJE:

 • Aktivacija/deaktivacija svakog pojedinačnog događaja je nezavisna od ostalih.
 • Prilagođavanje teksta SMSa svakom događaju, mogućnost da se koriste promenjiva polja. Na primer za kreitranje naloga može se koristiti: {customer_id}, {customer_email}, {customer_lastname}, {customer_firstname}, {shop_domain}, {shop_name}, {shop_email} i {shop_phone}.
 • Višejezička podrška SMS teksta (ako se roba distribuira širom sveta, klijenti u svakoj zemlji mogu dobiti obaveštenje na sopstvenom jeziku).
 • Podrška za višebrojna prodajna mesta.
 • Podrška za više admina (korisno za velike online prodavnice sa više administratora, koji između sebe imaju podeljenu odgovornost).
 • Izbor jednog ili više administratora, koji treba da budu obavešteni putem SMSa, za svaki događaj.
 • Podrška za više tipova pošiljaoca (ID tekst pošiljaoca, sopstveni broj mobilnog telefona ili sistemski broj).
 • Mogućnost da se izabere različit tip pošiljaoca za svaku zemlju.
 • Prilagođavanje ID tekst pošiljaoca za svaku zemlju (11 karaktera najviše, koji se prikazuju umesto broja telefona).
 • Prilagođavanje sopstvenog broja mobilnog telefona za svaku zemlju. Verifikacija broja mobilnog telefona je neophodna.
 • SMS marketing sa naprednim opcijama filtera. Slanje tekst poruka višestrukim primaocima, slično kao bilten, omogućuje efektivno ciljanje željenih grupa klijenata. Ovo daje fantastičnu alatku za reklamne kampanje za nove proizvode, distribuciju kupona sa kodovima itd.
 • Slanje SMSa višestrukim primaocima iz CSV arhive.
 • SMS opt-out mogućnost za klijente sa korpom. Administrator može da podesi da li će SMS opt-out opcija biti prikazana klijentu u korpi ili ne.
 • SMS plaćanje. Administrator može da definiše cenu slanja SMSova koja će biti prikazana klijentu u korpi.
 • Pregled poslatih SMSova sa filterom (događaj, datum, primaoc, sadržaj, status isporuke, cena SMSa u jedinicama kredita, ceo SMS, ID pošiljaoca).
 • Pregled SMS odgovora primljenih od klijenata.
 • Statistika sa filter opcijama.
 • Simulacija. Omogućava testiranje slanja SMSova tokom različitih promocija u PrestaShop-u bez samog slanja. SMS su prikazani u pregledu SMSova sa specijalnim statusom.
 • Unicode karakteri su podržani (Unicode omogućuje da se unose karakteri u svim fontovima i razni drugi znakovi u isto vreme. Unicode se koristi za Kinesko, Arapsko, Grčko, Hebrejsko, Koreansko, Ćirilično pismo, itd. ili za dijakritičke znake u tekstu SMS poruke).
 • Automatsko pretvaranje klijentovog broja mobilnog telefona u međunarodni format.
 • Izveštaj o dostavi SMSa stiže na e-mail.
 • Upravljanje kreditom na nalogu direktno iz modula (stanje kredita, upozorenje pri niskom iznosu kredita, kupovina kredita korišćenjem PayPal-a).
 • API za povezivanje spoljnih aplikacija sa Presta SMS modulom (videti file api.php u folderu modula). Dodali smo još tri primera testiranja koda (videti fileove api_test.php; api_test2.php; api_test3.php).
 • STOP SMS (za više detalja stupite u kontakt sa nama).

NOVE OPCIJE - postoje samo u verziji za PrestaShop 1.5.x

 • Izbor u SMS modulu da li će za slanje SMSova biti stavljen broj telefona ili adresa računa ili adresa dostavke.
 • Automatsko ažuriranje cena SMSova zajedno sa informacijom u kojoj zemlji su promenjene cene SMSa.Bulkgate.com

BULKGATE SMS PORTAL - VEB INTERFEJ


 • Otkrijte naš novi SMS Gatevai. Probajte potpuno novi veb interfejs za slanje i upravljanje SMS kampanjama
 • Prijavite se na BulkGate SMS Portal pomoću PrestaSMS korisničkog imena i lozinke
 • Imajte potpun pregled vašeg PrestaSMS modula i naših drugih SMS modula, isti balans kredita kao na vašem modulu, i mnogo toga


PREUZMITE SMS MODUL ZA eTRGOVINU


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce
PrestaShop

SMS ZenCart