10 free SMS
SMS MODUL ZA PRESTASHOP
SA NAPREDNIM FUNKCIJAMA I DIZAJNOM PRILAGOĐENIM JEDNOSTAVNOM KORIŠĆENJU
CENOVNIK

SMS CENOVNIK

Bez mesečne pretplate, bez ograničenja za minimalnu potrošnju. Plaćaju se samo poruke koje se pošalju.

Cena SMSa zavisi odzemlje primaoca, izabranog tipa pošiljaoca* i iznosa uplate. Izaberite zemlju da biste bili u mogućnosti da pogledate cene slanja SMSa koristeći Presta SMS modul.TIP POŠILJAOCA

MREŽA

CENA SMSa (bez PDVa) ?

Unicode ?

Two-way ?

Kredit / SMS ?

SISTEMSKI BROJ


senderID: +447860064066

3

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Airtel-Vodafone

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

BT

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Hay Systems

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

JT

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

O2

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Others

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Pronto GSM

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Relish

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Sure Mobile

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

T-Mobile

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Tismi

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Vodafone

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

MVNOs

 

 

 

 

 

 

ID TEKST POŠILJAOCA

na pr.: myweb.rs ?

3

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

Airtel-Vodafone

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

BT

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

Hay Systems

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

JT

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

O2

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

Others

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

Pronto GSM

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

Relish

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

Sure Mobile

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

T-Mobile

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

Tismi

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

Vodafone

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY NIJE PODRŽAN

0.600

MVNOs

 

 

 

 

 

 

SOPSTVENI BROJ

na pr.: +381611711111 ?

3

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Airtel-Vodafone

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

BT

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Hay Systems

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

JT

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

O2

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Others

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Pronto GSM

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Relish

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Sure Mobile

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

T-Mobile

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Tismi

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

Vodafone

0.0223 €

UNICODE PODRŽAN

TWO-WAY PODRŽAN

0.600

MVNOs

 

 

 

 

 

 


creditcard
bank
paypal
skrill

Objašnjenje:
* U samom modulu je moguće izabrati postavke koje će se koristiti za slanje SMS poruka Vašim klijentima i administratorima:
Sistemski broj - je broj telefona čiji parametri ne mogu biti podešni od strane administratora online prodavnice (na pr +420 773 985 674).
Shortcode - je broj telefona čiji parametri ne mogu biti podešni od strane administratora online prodavnice (na pr 2576).
Tekstualni ID pošiljaoca - omogućuje administratoru da izabere proizvoljan tekst, recimo ime kompanije, koji se onda pojavljuje umesto broja pošiljaoca SMSa (na pr MyShop.rs, Amazon.com itd.). Maksimalni broj oznaka je 11.
Sopstveni broj pošiljaoca - omogućuje administratoru da podesi sopstveni broj telefona koji će se prikazati klijentu kada primi SMS poruku. Klijent može uzvratiti poziv sa svog mobilnog telefona (na pr +381 611711111).Bulkgate.com

BULKGATE SMS PORTAL - VEB INTERFEJ


  • Otkrijte naš novi SMS Gatevai. Probajte potpuno novi veb interfejs za slanje i upravljanje SMS kampanjama
  • Prijavite se na BulkGate SMS Portal pomoću PrestaSMS korisničkog imena i lozinke
  • Imajte potpun pregled vašeg PrestaSMS modula i naših drugih SMS modula, isti balans kredita kao na vašem modulu, i mnogo toga


PREUZMITE SMS MODUL ZA eTRGOVINU


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce
PrestaShop

SMS ZenCart